West-Vlaanderen
Brugge: Bruggemuseum-Archeologie
Van de prehistorie over de middeleeuwen en tot onze tijd laten we je zien en ervaren hoe mensen wonen en werken, leven en sterven. Na elke periode is er een doe-cel, waar je een archeologische raadsel kunt oplossen.
http://bezoekers.preview.brugge.be/nl/archeologiemuseum


Waarmaarde: Archeologisch museum van de Scheldevallei
In het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei te Avelgem-Waarmaarde wordt een overzicht gegeven van de bewoningsgeschiedenis van de West-Vlaamse Scheldevallei van het paleolithicum tot en met de Merovingische tijden. Dit wordt gesitueerd in een ruimer chronologisch en geografisch kader aan de hand van recent wetenschappelijke archeologisch onderzoek van diverse sites gelegen in de Scheldevallei. De methodiek van de archeologie wordt voorgesteld.
http://www.vobow.be/museum.html