Grafheuvels Spöllberg
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
Op de Spöllberg zijn door ons 8 grafheuvels gevonden. Het terrein is prachtig onderhouden en goed te belopen. De 8 grafheuvels stammen hoogstwaarschijnlijk uit de Bronstijd (1800-800 v.Chr.) Het is voor de grafheuvels uit de bronstijd typisch dat deze rondom een oudere of bijzonder grote grafheuvel (ook wel Vorstengraf) zijn gegroepeerd.

Het beste kunt u parkeren bij de blauwe P (GPS 52.30.2.82 / 6.54.46.56).
Van de grafheuvels zijn hieronder foto's te zien.