Porifera (sponzen)

Sponzen zijn dieren die in het water leven. Ze bestaan meestal uit een peer- of eivormig lichaam met aan de onderzijde een steel die vastzit op het koraalrif of op andere gesteenten in de zee. Sponzen hebben zuurstofrijk, schoon en helder stromend water nodig om te leven. Hun voedsel, dat voornamelijk uit micro-organismen van niet meer levende planten en dieren bestaat, halen ze uit hun directe omgeving. Slechts een klein aantal heeft zich aangepast aan zoet water.

Sponzen kwamen al voor in het Cambrium (505 milj. jaar) en maken nog steeds deel uit van de huidige fauna. Vele sponzen hebben die tijdspanne bijna onveranderd doorgebracht. Hun hoogtepunt van ontwikkeling was in de Jura-tijd. Uit deze periode zijn grote sponsriffen bekend o.a. bij Nattheim in Beieren (Duitsland). Fossiele reuze-sponzen komen voor in Franken (Duitsland). De zogenaamde Tellerschwam heeft een diameter van 50 tot ruim 100 cm. Een andere bekende vindplaats is Paulmy in Frankrijk. Hier vindt men veel Siphoniasoorten uit het Krijt (Senoon).

In Nederland kan men echter ook sponzen vinden. Met name in de omgeving van Sibculo uit het Siluur (430 milj. jaar), bijvoorbeeld de tulpvormige Astylospongia. Deze sponzen zijn in de ijstijden vanuit Scandinavië met het ijs meegevoerd naar onze omgeving.
Stam     Porifera (sponzen)

         Klasse     Demospongea (Cambrium-recent)

                    Orde     Hadromerida (Cambrium-recent)

                            Familie     Clionidae (boorsponzen)

                                        Geslacht+Soort     Cliona celata   (Grant, 1826)

                    Orde     Epipolasida (Cambrium-recent)

                            Familie     Choiidae

                                        Geslacht+Soort     Choia carteri   (Walcott, 1920)

                    Orde     Lithistida (steensponzen) (Cambrium-recent)

                    Onderorde     Rhizomorina (Cambrium-recent)

                            Familie     Scytaliidae

                                        Geslacht+Soort     Stachyspongia spica   (Roemer, 1864)

                            Familie     Chonellidae

                                        Geslacht+Soort     Platychonia vagans   (Quenstedt, 1858)

                            Familie     Cnemidiastridae

                                        Geslacht+Soort     Cnemidiastrum stellatum   (Goldfuss, 1833)

                            Familie     Jereopsiidae

                                        Geslacht+Soort     Hyalotragos rugosum   (Münster)
                                        Geslacht+Soort     Hyalotragos patella   (Goldfuss, 1833)

                    Onderorde     Megamorina (Cambrium-recent)

                            Familie     Isoraphiniidae

                                        Geslacht+Soort     Isoraphinia texta   (Römer, 1864)

                    Onderorde     Orchocladina (Cambrium-Perm)

                            Familie     Anthaspidellidae

                                        Geslacht+Soort     Aulocopium aurantium   (Oswald, 1850)
                                        Geslacht+Soort     Archaeoscyphia baltica   (van Kempen, 1978)
                                        Geslacht+Soort     Calycocoelia typicalis   (Bassler, 1927)

                    Onderorde     Tetracladina (Ordovicium-recent)

                            Familie     Hallirhoidae

                                        Geslacht+Soort     Siphonia pyriformis   (Goldfuss)
                                        Geslacht+Soort     Phymatella tuberosa   (Quenstedt)

                            Familie     Chenendoporidae

                                        Geslacht+Soort     Chenendopora gratiosa   (Courtiller)

                             Familie     Aulaxiniidae

                                        Geslacht+Soort     Aulaxinia sulcifera   (Römer, 1864)

                             Familie     Plinthosellidae

                                        Geslacht+Soort     Plinthosella squamosa   (Zittel)

                             Familie     Jereidae

                                        Geslacht+Soort     Jerea pyriformis   (Lamouroux, 1821)

                             Familie     Discodermiidae

                                        Geslacht+Soort     Discodermia agariciformis

                    Onderorde     Eutaxicladina (Ordovicium-recent)

                             Familie     Hindiidae

                                        Geslacht+Soort     Hindia fibrosa   (Roemer, 1860)

                    Onderorde     Anomocladina

                    Onderorde     Sphaerocladina (Ordovicium-recent)

                             Familie     Astylospongiidae

                                        Geslacht+Soort     Astylospongia praemorsa   (Goldfuss, 1826)
                                        Geslacht+Soort     Caryospongia juglans   (Quenstedt, 1878)
                                        Geslacht+Soort     Caryospongia diadema   (Klöden, 1834)
                                        Geslacht+Soort     Carpospongia globosa   (Eichwald, 1830)

                             Familie     Cylindrophymatidae

                                        Geslacht+Soort     Melonella radiata   (Quenstedt, 1858)
                                        Geslacht+Soort     Cylindrophyma milleporata   (Goldfuss, 1833)

                    Orde     Carnosida

                    Orde     Choristida

                    Orde     Keratosida

                    Orde     Haplosclerida

                    Orde     Poecilosclerida

         Klasse    Calcarea (Cambrium-recent)

                    Orde     Solenida

                    Orde     Lebetida

                    Orde     Thalamida

                    Orde     Heteractinida

                    Orde     Pharetronida (Perm-recent)

                    Onderorde     Chalarina (Perm-recent)

                             Familie     Stellispongiidae

                                        Geslacht+Soort     Stellispongia pisiformis   (Goldfuss, 1826)
                                        Geslacht+Soort     Stellispongia semiglobus   (Quenstedt)
                                        Geslacht+Soort     Synopella pulvinaria   (Goldfuss, 1826)
                                        Geslacht+Soort     Limnorea mammillosa   (Lamouroux)
                                        Geslacht+Soort     Epitheles rotula   (Quenstedt)
                                        Geslacht+Soort     Epitheles hemisphaericum   (Goldfuss, 1833)

                             Familie     Elasmostomatidae

                                        Geslacht+Soort     Elasmostoma helvelloides   (Lamouroux)

                             Familie     Discocoeliidae

                                        Geslacht+Soort     Peronidella radiciformis   (Quenstedt)

                             Familie     Lelapiidae

                                        Geslacht+Soort     Corynella lycoperdioides   (Lamouroux)

                    Onderorde     Stereina (Jura-recent)

                             Familie     Porosphaeridae

                                        Geslacht+Soort     Porosphaera globularis   (Phillips, 1829)

                    Orde     Thalamida (Onder-Carboon-recent)

                             Familie     Barroisiidae

                                        Geslacht+Soort     Barroisia anastomosans   (Mantell)

                    Orde     Heteractinida (Onder-Cambrium-Carboon)

                             Familie     Asteractinellidae

                                        Geslacht+Soort     Wewokella solida   (Girty, 1912)

         Klasse     Sclerospongiae (Cambrium-recent)

                    Orde     Ceratoporellida

                    Orde     Stromatoporoidea (Cambrium-recent)

                             Familie     Stromatoporidae

                                        Geslacht+Soort     Parallellostroma sp.

                             Familie?

                                        Geslacht+Soort     Stromatopora concentrica
                                        Geslacht+Soort     Clathrodictyon sp.
                                        Geslacht+Soort     Actinostroma sp.

                    Orde     Merliida

                    Orde    
Tabulospongida (Ordovicium-recent)

                             Familie     Favositidae

                                        Geslacht+Soort     Favosites sp.

                             Familie     Heliolitidae

                                        Geslacht+Soort     Heliolites sp.

         Klasse     Hexactinellida (glassponzen) (Cambrium-recent)

                    Orde     Lyssakida (Cambrium-recent)

                             Familie     Euplectellidae

                                        Geslacht+Soort     Euplectella aspergillum

                             Familie     Protospongiidae

                                        Geslacht+Soort     Protospongia sp.

                    Orde     Lychniskida (Jura-recent)

                             Familie     Ventriculitidae

                                        Geslacht+Soort     Ventriculites radiatus   (Mantell, 1822)
                                        Geslacht+Soort     Rhizopterion cervicornis   (Zittel, 1878)
                                        Geslacht+Soort     Pachyteichisma lamellosa   (Goldfuss)
                                        Geslacht+Soort     Pachyteichisma lopas   (Quinstedt)
                                        Geslacht+Soort     Trochobolus texatus   (Goldfuss)

                             Familie     Polyblastidiidae

                                        Geslacht+Soort     Polyblastidium racemosum   (Smith)

                             Familie     Coeloptychiidae

                                        Geslacht+Soort     Coeloptychium agaricoides   (Goldfuss, 1833)

                             Familie     Cypelliidae

                                        Geslacht+Soort     Cypellia prolifera   (Quenstedt)
                                        Geslacht+Soort     Cypellia rugosa   (Goldfuss, 1833)

                             Familie     Coscinoporidae

                                        Geslacht+Soort     Coscinopora infundibuliformis   (Goldfuss, 1833)
                                        Geslacht+Soort     Coscinopora macropa   (Goldfuss, 1826)

                             Familie     Callodictyidae

                                        Geslacht+Soort     Sporadoscinia micrommata   (Römer, 1841)

                             Familie     Becksiidae

                                        Geslacht+Soort     cf. Plocoscyphia meandrina   (Reuss, 1846)

                    Orde     Dictyida (Ordovicium-recent)

                            Familie     Staurodermatidae

                                        Geslacht+Soort     Tremadictyon reticulatum   (Goldfuss, 1833)

                             Familie     Leptophragmatidae

                                        Geslacht+Soort     Laocaetis parallela   (Goldfuss)

                             Familie     Pleurostomatidae

                                        Geslacht+Soort     Guettardiscyphia stellata   (Michelin, 1847)

                             Familie     Botryasellidae

                                        Geslacht+Soort     Verrucocoelia verrucosa   (Goldfuss, 1833)
                                        Geslacht+Soort     Sporadopyle obliqua   (Goldfuss, 1833)