Grafheuvels Gräberfeld "Plaggenschale"
Hieronder een overzicht van de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
Op het Gräberfeld "Plaggenschale" bij het plaatsje Westeroden liggen 111 grafheuvels uit de Brons- en IJzertijd (1200-500 v. Chr.). Op het terrein is een wandelroute uitgezet met informatieborden. Vele grafheuvels zijn niet hoger dan 20cm en daardoor moeilijk te herkenen.

Het beste kunt u parkeren bij de blauwe P (GPS 52.30.10.62 / 7.47.50.57).
Van het grafveld zijn hieronder enkele foto's te zien.
Zoals de schets laat zien liggen aan de oostkant nog vele grafheuvels in het aangrenzende bos.
Om een scheiding tussen de wereld van de doden en de levenden te verduidelijken, werden de afzonderlijke grafheuvels met een soort greppel omgrenst. Vaak werd de greppel naar het oosten trapezevormig verwijd (zie boven). Binnen deze trapezevormige ruimte (een soort voorhof) hield men dan ceremoniën ter ere van de doden (zie hieronder).