Perm
Lopingien
Guadaloupien
Cisuralien
Changhsingien
Wuchiapingien
Capitanien
Wordien
Roadien
Kungurien
Artinskien
Sakmarien
Asselien
Perm
De indeling van het Perm volgens de International Stratigraphic Chart van 2010.

Verder informatie per Systeem / Periode, Serie / Tijdvak en Etage / Tijd.
     Systeem / Periode             Serie / Tijdvak                 Etage / Tijd
Perm 251,0-299 m.j.
De jongste Periode van het PaleozoÔcum;
genoemd naar het voormalige koninkrijk Perm in Rusland Ook de hoofdstad van deze republiek heet Perm (tussen 1940 en '57 echter Molotov). Vanaf de zuidelijke Oeral strekt het gebied zich in westelijke richting uit met als belangrijkste rivier de Kazan. Voor Russische begrippen is het een dichtbevolkte streek met veel industrie
De belangrijkste gidsfossielgroepen zijn fusuliniden (spoelvormige grootforaminiferen), brachiopoden en goniatide ammonieten. Het einde van het Perm wordt gekenmerkt door het massaal uitsterven van vele taxons.
Tijdens het Perm lagen er op aarde twee super continenten. Het ene bestond uit AziŽ (zonder India) met Europa en Noord-Amerika, het andere uit Antarctica, AustraliŽ, Zuid-Amerika, Afrika en India. Het laatste super continent lag gegroepeerd rond de huidige Zuidpool. In het centrum ervan zijn de sporen van grote vergletsjeringen gevonden. Beide continenten waren van elkaar gescheiden door de Tethys-oceaan. De zeespiegel stond tijdens het Perm erg laag, waardoor het moeilijk is de continue mariene afzettingen te vinden die men zo graag voor het indelen van het verleden hanteert.
Voor Nederland zijn de afzettingen uit het Perm van groot economisch belang. De combinatie van rode zandsteen (Rotliegendes) met daarboven steenzout, gips en anhydrietafzettingen (Zechstein) is ideaal voor het vasthouden van olie- en gasvoorraden. Het zand heeft een groot poriŽnvolume en het steenzout e.d. zorgen er door hun ondoorlaatbaarheid voor dat olie en gas er niet uit kunnen ontsnappen.

Lopingien 251,0-260,4 m.j.
Het jongste Tijdvak (Laat-Perm) van het Perm.
Het wordt opgedeeld in twee Etages: het Wuchiapingien en het Changhsingien.

Het Lopingien was een tijdvak met een extreem landklimaat met grote droogte.

Changhsingien 251,0-253,8 m.j.
Het Changhsingien is genoemd naar de Chinese stad ChŠngx
ing.
Het einde van het Changhsingien valt samen met de grootste massaextinctie
die ooit heeft plaatsgevonden: de Perm-Trias massaextinctie.

Wuchiapingien 253,8-260,4 m.j.

Guadalupien 260,4-270,6 m.j.
Het middelste Tijdvak (Midden-Perm) van het Perm.
Het Guadalupien wordt opgedeeld in drie Etages: het Roadien, het Wordien en het Capitanien.
Het Guadalupien was een tijdvak met een warm en droog klimaat. In het gebied wat tegenwoordig Noord-Amerika is lagen ondiepe tropische zeeŽn met vele koraalriffen.

Capitanien 260,4-265,8 m.j.
Het Capitanien is genoemd naar het Capitain Reef in de Guadalupe Mountains in de staat Texas (USA).

Wordien 265,8-268,0 m.j.

Roadien 268,0-270,6 m.j.

Cisuralien 270,6-299,0 m.j.
Het oudste Tijdvak (Vroeg-Perm) van het Perm.
Het Cisuralien is genoemd naar de westelijke zijde van de Oeral: Cis-Oeral en wordt onderverdeeld in vier Etages: het Asselien, Sakmarien, Artinskien en het Kungurien.


Kungurien 270,6-275,6 m.j.
De jongste Tijd van het Vroeg-Perm (Rotliegend); genoemd naar het voormalige district Kungur in
de provincie Perm, ten zuidwesten van de Oeral.
Type lokaliteit: het voormalige district Kungur, maar niet in de
directe omgeving van de stad Kungur. De gesteenten zijn arm aan fossielen en daarom moeilijk te correleren.

Artinskien 275,6-284,4 m.j.
Op ťťn na jongste Tijd van het Tijdvak
Vroeg-Perm; genoemd naar Arti, een stad in de westelijke Oeral, Sovjet-Unie.
Type lokaliteit: de Perm-gesteenten rondom de Artinsk-fabriek. Het stratotype bestaat uit zandstenen met ammonieten.

Sakmarien 284,4-294,6 m.j.
De op ťťn na oudste Tijd van het
Perm; genoemd naar de Sakmara, een zijrivier van de Oeral (rivier) in de zuidelijke Oeral (gebergte).
Type lokaliteit: de omgeving van Orenburg en van Aktyu
binsk.

Asselien 294,6-299 m.j.
De oudste Tijd van de Perm Periode;
genoemd naar de rivier de Assel, die door de Chkalov-streek loopt, Midden Oeral, Rusland.
Type lokaliteit: de Perm-gesteenten langs de oevers van de Assel. Het stratotype bestaat uit afwisselend klastische gesteenten en kalkgesteenten.
Capitain Reef: grote koraalriffen