Neerpelt Grafveld "De Roosen"
Het grafveld was oorspronkelijk zo groot als 10 voetbalvelden met in totaal 150 graven. Veel van de graven zijn verdwenen door aanleg van wegen, akkerbouw en door plundering (zie overzichtskaartje van het gebied) Er zijn 3 grafheuvels nog zichtbaar en gereconstrueerd: no. 1, 2 en 21.
Parkeren direct aan het grafveld (GPS 51.12.40.98 / 5.27.35.17, Romeinse Dijk).
Van de grafheuvels is hieronder een foto te zien.
Hieronder de door ons bezochte en in kaart gebrachte grafheuvels.
Archeologen hebben de crematieresten van 19 mannen, 19 vrouwen en 3 kinderen kunnen analyseren. Het grafveld dateert uit de overgang van de Late Bronstijd naar de Vroege IJzertijd (800 - 450 voor Chr.).