Musea
Er zijn honderden zo niet duizenden grote en kleine musea in de wereld die op enigerlei wijze een connectie hebben met de collecties in Museum “Oer”.
Vele daarvan zijn de moeite waard om te vermelden.

Om één en ander overzichtelijk te houden is gekozen voor een overzicht per land of regio. Daar waar door de hoeveelheid informatie het overzicht verloren dreigt te gaan is een verdere onderverdeling gemaakt.

Per land of regio bevat de lijst musea die een collectie bezitten m.b.t. de prehistorie, Romeinen, zwerfsteenfossielen, mineralen, geologie, fossielen. Kortom die onderwerpen die een aanvulling geven op de collecties in Museum “Oer”.

Per museum is de plaats waar het museum is gevestigd aangegeven, de naam van het museum, een korte beschrijving van de voor Museum “Oer” aanvullende collecties en het adres van de website.

Het overzicht is natuurlijk verre van volledig door de hoeveelheid musea, maar ook omdat  vaak interessante collecties in privébezit zijn en niet bekend zijn.
Musea in Nederland
Musea in België en Luxemburg
Musea in Denemarken
Musea in Duitsland