Henegouwen (Hainaut)
Ath (Aat): Musée d'Histoire et de Folklore
Cette maison de maître du 18e siècle a été léguée au Cercle royal d'Histoire et d'Archéologie d'Ath en vue d'y installer un musée. Celui-ci fut inauguré en 1966.
Il contient des documents et des oeuvres d'art de la préhistoire au 20e siècle. La section consacrée à l'archéologie présente des pièces régionales datées du paléolithique au moyen âge.
Naar website.


Ath (Aat): Gallo-Romeins museum
Rufus, de schipper van het antieke Pommeroeul, neemt u mee op een reis door de tijd. Hij doet de oude havens, de vissers, pottenbakkers, metaalbewerkers en schoenlappers... opnieuw tot leven komen! Hij legt de handelingen uit, zet voorwerpen in beweging en nodigt u uit om het dagelijkse leven van zijn tijdgenoten, de Gallo-Romeinen, te delen. U kunt de sfeer van een stadje uit de 2de eeuw proeven, en dit dankzij een revolutionaire presentatie waarbij voorwerpen spreken en een beroep wordt gedaan op interactie, op audiovisuele ondersteuning en op de reconstructie van beelden.
Naar website.


Aubechies: Archéosite (openluchtmuseum)
De Archéosite stelt u een reis voor van 5000 jaar in ons verleden. Door een wandeling van twee uur in ons openluchtmuseum krijgt u een blik op het leven van de achtereenvolgende bevolkingen van onze streken. De verschillende reconstructies die volledig gemeubileerd zijn, werden opgetrokken op basis van de uitslagen van talrijke archeologische opgravingen. De Prehistorie wordt geïllustreerd door woningen die u van het Neolithicum tot de tweede IJzertijd brengen. In de omgeving van een Gallisch huis kunt u ook de Gallo-Romeinse periode ontdekken. Deze wordt uitgebeeld door een tempel, een necropool, een villa en een schuit (boot met vlakke bodem).
Naar website.


Bergen (Mons): Musée du Centenaire
Maak een boeiende reis door tijd en ruimte, van de oudheid tot de Europese decoratieve kunsten, van de nationale archeologie tot de niet-Europese beschavingen. Het gebouw dat door Leopold II werd opgericht in het Jubelpark herbergt duizenden kunstwerken en historische objecten. Er vinden ook tijdelijke tentoonstellingen plaats en tal van activiteiten voor het ruime publiek.
Naar website.


Bernissart: Musée de l'Iguanodon
In 1878 ontdekten mijnwerkers, tijdens de exploitatie van de steenkoolmijn van Bernissart (Fosse Sainte-Barbe), de gefossiliseerde skeletten van iguanodon. De iguanodon is een grote plantenetende dinosauriër die leefde in het tijdperk van het Krijt, tussen 140 en 110 miljoen jaar geleden. Zijn naam, die "leguaantand" betekent, dankt hij aan de gelijkenis van zijn gekartelde tanden met die van leguanen. Hij was 6 à 10m lang, woog meer dan 4 ton, en was tweevoetig-viervoetig. Deze ontdekking bracht een paleontologische site aan het licht, die uniek is in de wereld: 29 volledige skeletten en verscheidene fragmenten van skeletten werden er ontdekt. Het was de eerste keer dat men zoveel volledige skeletten van dinosauriërs kon opgraven. Ze werden opgesteld in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.
Om zijn geologisch en paleontologisch patrimonium te herwaarderen, heeft de gemeente Bernissart, met de hulp van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Museum van de Iguanodon van Bernissart opgericht en ingehuldigd op 16 juni 1972. Een echt gefossiliseerd skelet van een Iguanodon bernissartensis staat er naast een mesosaurus (eerste zeereptiel) en honderden anderen fossielen, geklasseerd per geologisch tijdperk. Het museum bezit ook een indrukwekkende collectie mineralen (2500), eigendom van de "Cercle géologique du Hainaut".
http://www.bernissart.be/musee/
Charleroi: Musée archéologique
Géré par la Société royale d’archéologie, d’histoire et de paléontologie de Charleroi, le musée archéologique est actuellement en cours de réaménagement.
http://www.charleroi.be/node/189


Doornik (Tournai): Musée d'Archéologie
In dit museum ontdekt u de mooiste overblijfselen uit het primitieve, Gallo-Romeinse en Merovingische tijdperk. Pronkstuk van het museum : de loden sarcofaag uit de 4de eeuw die in 1989 werd ontdekt tijdens opgravingen in Doornik. Er worden eveneens voorwerpen tentoongesteld die werden gevonden op het kerkhof waar het graf van Childeric, de vader van Clovis (geboren in Doornik), werd gevonden. Het museum is gevestigd in de voormalige ‘Berg van Barmhartigheid’ en telt drie afdelingen. De eerste afdeling (quartaire tijdperk) schetst de evolutie van de mens aan de hand van etalages en maquettes. Op het einde van het parcours kan de bezoeker een unieke verzameling van Keltisch goud- en zilverwerk bewonderen. De tweede afdeling (Gallo-Romeinse tijdperk) stelt keramiek, glaswerk, juwelen en andere voorwerpen tentoon, gevonden tijdens opgravingen op de begraafplaats die zich uitstrekte van de Grand-Place tot de rue Perdue. De loden sarcofaag uit de 4de eeuw en een waterput gemaakt uit een boomstam, mag u zeker niet missen. De in de derde afdeling (Merovingische tijdperk) tentoongestelde voorwerpen zijn afkomstig van twee begraafplaatsen : één in het park van het stadhuis en één in de Sint-Brixiuswijk waar het graf van Childeric werd gevonden. Gratis toegang elke 1ste zondag van de maand.
http://www.tournai.be/musee-archeologie


Rance: Musée national du Marbre
Op de eerste verdieping maak je kennis met de geologie en de paleontologie. De oorsprong en de vorming van de marmers wordt er voorgesteld en fossielen illustreren de fauna in zulke kalkomgeving ten tijde van de vorming van de marmers.
http://www.museedumarbre.be