Gesteenten en Mineralen

Ieder kind onderzoekt op één of andere manier de natuur. Vol verwondering en nieuwsgierigheid raapt een kind een mooi gekleurde of gevormde steen op. Thuis krijgt de steen een mooi plaatsje en wordt beschouwd als een grote schat.

Stenen worden weer gewoon stenen naarmate we ouder worden. Een kleine groep raakt echter steeds meer gefascineerd en gaat deel uit maken van de echte hobbyisten.
Er zijn hobbyisten die zich bezighouden met het verzamelen van gesteenten of mineralen of van beide.

Het onderscheid tussen gesteenten en mineralen is soms moeilijk te maken.
Kwarts bijvoorbeeld is een mineraal dat voorkomt in stollingsgesteente, een gesteentevormend mineraal. Maar daarnaast wordt kwarts ook gezien als een sier- en edelsteen. Kwarts is het meest voorkomende mineraal op aarde.

Daarnaast is gesteente opgebouwd uit mineralen. Sommige slechts uit één mineraal, maar het meeste gesteente bestaat uit verschillende mineralen, samengevoegd door allerlei geologische processen.

De wetenschap die zich bezighoud met de leer van de gesteenten noemt men petrologie. Het beschrijven van de gesteenten heet petrografie. De wetenschap die de mineralen bestudeert heet mineralogie.

Naast de gesteenten en mineralen zijn er ook hobbyisten die zich speciaal bezighouden met ertsen, edelstenen en enkelen met meteorieten.


Een korte uiteenzetting wordt gegeven op de volgende pagina’s:

Gesteenten

Ertsen

Gesteentevormende mineralen

Edelstenen

Meteorieten