Disclaimer

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud van deze site. Toch kan er ergens iets onvolledig of niet helemaal correct zijn weergegeven. Bovendien wordt op de site slechts algemene informatie gegeven.
Om die reden erkennen wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan de eigenaar van de website. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Een deel van de informatie op deze website komt uit andere bronnen.
Op sommige plaatsen is de bronvermelding aangegeven.
Een andere bron voor een deel van de informatie komt van Wikipedia.
De overname, bewerkingen en aanvullingen van die informatie is in alle gevallen met toestemming van Creative Commens (voor meer informatie: http://creativecommens.org/). Ook voor deze informatie geldt het gestelde in de eerste alinea.

.