De Eridanos
Enkele miljoenen jaren geleden stroomde de Eridanos, een enorme oer rivier, vanuit het noordelijke deel van ScandinaviŽ via de Botnische Golf en de Oostzee naar de Noordwest Europese laagvlakte en eindigde in de huidige Noordzee (zie kaartje).
Ongeveer 1 miljoen jaar geleden bereikte de rivier haar grootste lengte: 2700 km. In een periode van miljoenen jaren bouwde de Eridanos in de lagere gedeelten van Noordwest Europa een enorme delta waarin reusachtige hoeveelheden sediment werden afgezet waaronder grind. Dit grind was rijk aan zwerfsteenfossielen. In de recente ijstijden is een deel van dit grind meegevoerd en achtergebleven in de stuwwallen.
Bron: Wikipedia