Belangrijkste Cultuurtradities van de Dordogne
Vroeg-Paleolithicum (3,3 miljoen tot 300.000 jaar BP)

Acheuléen:             1,75 miljoen jaar tot 300.000 jaar.
                                   Genoemd naar St. Acheul.


Midden-Paleolithicum (300.000 tot 45.000 jaar BP)

Moustérièn:           300.000 tot 35.000 jaar BP.
                                  Genoemd naar Le Moustier (Dordogne).
                                  Periode van de Neanderthaler.


Laat-Paleolithicum (40.000 tot 10.000 jaar BP)

Châtelperronien :  36.000 tot 32.000 jaar BP.
                                   Genoemd naar Châtelperron (Allier).
                                   Neanderthaler / Cro-Magnon.

Aurignacien :         39.000 tot 22.000 jaar BP.
                                  Genoemd naar Aurignac (Haute-Garonne).
                                  Moderne mensen.

Gravettien :            29.000 tot 22.000 jaar BP.
                                  Genoemd naar La Gravette bij Bayac.
                                  Het Gravettien wordt ook gezien als de opvolger van het
                                  Aurignacien. Het Aurignacien zou dan niet eindigen op
                                  22.000 maar op 29.000 jaar BP. 

Solutréen :            22.000 tot 18.000 jaar BP.
                                   Genoemd naar Solutré-Pouilly (Sâone-et-Loire).

Magdalénien :        18.000 tot 10.000 jaar BP.
                                   Genoemd naar de grot La Madeleine (Dordogne).
                                   Het Magdalénien is de periode van de meesterwerken /
                                   kunstuitingen van het Paleolithicum.
                                   Grot van Lascaux en Altamira.

Périgordien :          37.000 tot 22.000 BP.
                                   Genoemd naar Périgord (Dordogne).
                                   Wordt soms gezien als de opvolger van het Moustérièn, of
                                   als een bestaande naast het Aurignacien, of zelfs niet
                                   erkend als een aparte cultuur.